Kościół w Polsce

Oficjalna strona Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

www.adwent.pl