Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1

List do Rzymian

Czy list, napisany ok. 2000 lat temu, kierowany do rzymskiej gminy chrześcijańskiej może znaleźć swoich adresatów również dzisiaj?
W Komentarzu do Listu do Rzymian Luter napisał: „List ten jest w istocie najważniejszą częścią Nowego Testamentu i ewangelią w najczystszej postaci, a wart jest nie tylko tego, by każdy chrześcijanin znał go słowo po słowie na pamięć, ale by zajmował się nim co dnia jako chlebem powszednim duszy” (Marcin Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, tłum. zbiorowe, Tymbes, [Tymbark] 2014, wyd. II,s. 7)  Przez najbliższe 3 miesiące spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Apostoł Paweł w Rzymie

„Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa
za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8).

Przeczytaj teksty:
Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14

Spróbujmy odpowiedzieć na pytania: Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1