Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.3

STAN LUDZKOŚCI

“Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” Rz 3,23

Przeczytaj:
Rz 1,16-17.22 – 2,10.17-24; Rz 3,1-2.10-18.23

Gdyby ktoś zadał ci pytania: Jakim jesteś człowiekiem?  Jak siebie oceniasz? Co byś odpowiedział (a)? Odpowiedzi zapewne będą różne. Przeważnie nie mamy sobie nic do zarzucenia ! Jednak gdy porównamy się z Bogiem, Jego świętością i Jego sprawiedliwością, nikt z nas nie oprze się poczuciu odrazy i zdegustowania wobec samego siebie.

Paweł od początku Listu do Rzymian przekonuje o tragicznym stanie ludzkości, a więc każdego z nas. Czy tego chcesz czy nie dzięki pierwszym rodzicom mamy skłonność do grzechu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.3

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.2

SPÓR

“Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” Ew. Jana 1,17

Przeczytaj:
Hebr 8,6; Mat 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12

Dla wielu żydów, którzy stawali się chrześcijanami za sprawą ewangelizacji prowadzonej przez apostołów i uczniów Jezusa, powstał problem związany z nawracającymi się poganami. Wielu żydów twierdziło, że poganie zanim staną się chrześcijanami muszą zostać Żydami. Ten spór rozwiązano na zjeździe Kościoła (soborze) w Jerozolimie opisanym w Dziejach Apostolskich 15,5-31, którego konkluzją było postanowienie:

“Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.” Dz.Ap. 15,28-29

A więc poganie nie musieli stać się Żydami (przestrzegać mnóstwa przepisów ceremonialnych), by przyjąć Chrystusa i być chrześcijanami. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.2

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1

List do Rzymian

Czy list, napisany ok. 2000 lat temu, kierowany do rzymskiej gminy chrześcijańskiej może znaleźć swoich adresatów również dzisiaj?
W Komentarzu do Listu do Rzymian Luter napisał: „List ten jest w istocie najważniejszą częścią Nowego Testamentu i ewangelią w najczystszej postaci, a wart jest nie tylko tego, by każdy chrześcijanin znał go słowo po słowie na pamięć, ale by zajmował się nim co dnia jako chlebem powszednim duszy” (Marcin Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, tłum. zbiorowe, Tymbes, [Tymbark] 2014, wyd. II,s. 7)  Przez najbliższe 3 miesiące spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Apostoł Paweł w Rzymie

„Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa
za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8).

Przeczytaj teksty:
Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14

Spróbujmy odpowiedzieć na pytania: Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.1