Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 2 [11.01]

Z JEROZOLIMY DO BABILONU

„A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości; Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach” (Dn 1,17).

Autorzy ksiąg biblijnych nie wzbraniali się przed ukazywaniem słabości upadłej natury ludzkiej. Od 3. rozdziału Księgi Rodzaju ludzka grzeszność i jej smutne skutki są przedstawiane wyraźnie i otwarcie. Jednocześnie widzimy tez przypadki tych, którzy wykazywali się wielka wiernością wobec Boga, nawet w obliczu silnych wpływów skłaniających ich do niewierności. Jedne z najbardziej przejmujących przykładów takiej wierności zostały ukazane właśnie w Księdze Daniela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 2 [11.01]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 1 [04.01]

OD CZYTANIA DO ZROZUMIENIA

„A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz?” (Dz 8,30).

Nasz Kościół zrodził się ze słów zapisanych na kartach Księgi Daniela, która będziemy studiowali w tym kwartale. Przystępując do zgłębiania tej księgi, należy pamiętać o następujących faktach, które powinny kierować naszym studium. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Księga Daniela – odc. 1 [04.01]

Księga Daniela – nowe lekcje biblijne na I kwartał 2020

Daniel — prorok końca. Gdy wiek XIX zbliżał się do końca i zza horyzontu wyłaniał się wiek XX, na Zachodzie panowało powszechne odczucie optymizmu. Dzięki nauce i technice ludzkość czyniła szybkie postępy ku złotemu wiekowi — przyszłości pełnej wspaniałych możliwości, dzięki którym wojny, zarazy, bieda i głód miały bezpowrotnie zniknąć. Taka była nadzieja większości ludzi.

Czytaj dalej Księga Daniela – nowe lekcje biblijne na I kwartał 2020

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 11 [15.06]

WIERZĄCE RODZINY

„Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego” (Hbr 12,1-2).

Przeczytaj: Dz 10,1-28.34-35; 1 Kor 2,2; 1 Tes 5,21-22; J 1,12-13; 3,7; 1 J 5,1.

Bez względu na to, na jakim etapie życia się znajdujemy albo co przeszliśmy i co nas jeszcze czeka, żyjemy w określonym środowisku kulturowym. Nasi rodzice, nasze dzieci, nasze rodziny, nasi krewni, a nawet nasz zbór są pod silnym wpływem kultury, w której egzystują. Choć i inne czynniki odegrały tu swoją rolę, to jednak zmiana soboty na niedzielę jest mocnym przykładem tego, jak kultura w długim okresie czasu mocno i negatywnie wpływała na Kościół. Za każdym razem gdy przejeżdżamy obok pewnego kościoła i słyszymy bicie dzwonów informujących o niedzielnych nabożeństwach, przypomina to nam, jak dalekosiężna może być siła oddziaływania kultury. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 11 [15.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]

TRUDNE CHWILE

„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym” (Ef 4,26).

Przeczytaj: Mt 7,5; Ef 1,7; Flp 2,4-8; Ef 4,26-27; Jk 1,19-20; Kol 3,19; Mt 7,12.

Nawet w najlepszych rodzinach zdarzają się trudności, napięcia i konflikty. Tak to już jest w upadłym świecie. Pozornie mało ważne sprawy — kto ma wyrzucić śmieci, czy nastolatka odrobiła lekcje albo czy dorastający syn posprzątał w swoim pokoju — mogą prowadzić do drobnych zadrażnień. Są jednak i poważniejsze problemy, które mogą powodować rozkład życia rodzinnego: zaborcza teściowa utrudniająca życie synowej oraz narażająca na szwank jej małżeństwo i zdrowie psychiczne, ojciec znęcający się nad dziećmi, syn odrzucający religijne dziedzictwo i wybierający hulaszczy tryb życia czy córka uzależniona od środków odurzających. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 10 [8.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 9 [1.06]

CZAS TRACENIA

„Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa” (Flp 3,8).

Przeczytaj: Mk 5,22-24.35-43; 1 P 5,6-7; Rdz 37,17-28; Łk 16,13; Rz 6,16; 1 Kor 15,26.

W chwili gdy Adam i Ewa spożyli owoc drzewa poznania dobra i zła, doświadczyli pierwszej straty — stracili niewinność. Ta utracona niewinność ustąpiła miejsca egoizmowi, konfliktom, wzajemnemu obwinianiu się i pragnieniu panowania i wywyższenia się ponad innych.

Wkrótce po upadku w grzech doświadczyli pierwszego widoku śmierci, gdy otrzymali ubiór ze skóry zabitego zwierzęcia w celu okrycia ich nagości. Pozbawieni dostępu do drzewa żywota, aby nie spożywali jego owoców i nie żyli wiecznie, utracili także swój idealny dom w Edenie, a po latach utracili syna Abla zamordowanego przez Kaina. W końcu jedno z nich zmarło, a drugie tym samym utraciło współmałżonka i pozostało mu oczekiwanie na własną śmierć. Tyle strat nastąpiło w wyniku jednej decyzji. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 9 [1.06]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 8 [25.05]

WYCHOWANIE DZIECI

„Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona” (Ps 127,3).

Przeczytaj: Rdz 18,11; Jr 31,25; Mt 11,28; Ps 127,1-5; Prz 22,6; 1 Sm 3,10-14; Flp 3,13.

Narodziny dziecka wydają się nam czymś tak zwyczajnym i normalnym, iż rzadko zastanawiamy się nad tym, jakim są cudem. Wyobraź sobie, co musiała czuć Ewa, trzymając po raz pierwszy w ramionach małego Kaina. Pomyśl o zmianach, jakich doświadczała w swoim organizmie podczas ciąży, bólach porodowych, a potem widoku niemowlęcia podobnego do niej i do Adama, a przy tym tak bezradnego i bezbronnego. Jakimże doświadczeniem musiało być dla Sary urodzenie Izaaka w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat! To wydarzenie rozeszło się szerokim echem w całym regionie. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 8 [25.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

KLUCZE DO RODZINNEJ JEDNOŚCI

„„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J 17,21).

Przeczytaj: Rdz 33,12-14; Rt 1,16-18; J 17,21-26; Ga 3,28; Ef 2,11-22; 5,21-6,9

Życie rodzinne przypada na różne okresy w życiu różnych osób. Dla matki i ojca pojawienie się dzieci w rodzinie oznacza wielką zmianę, która wpłynie na resztę ich małżeńskiego życia. Dla dzieci oczywiście przyjście na świat jest także wielką zmianą. Dzieci, przeszedłszy przez różne etapy życia, opuszczą dom rodzinny, założą nowe rodziny i będą miały swoje dzieci. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 7 [18.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

KRÓLEWSKA PIEŚŃ MIŁOSNA

„Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana” (Pnp 8,6).

Przeczytaj: Pnp 1,1-8,14; Rdz 2,7; 1 Kor 7,3-5; J 17,3; 1 J 1,9; Rz 1,24-27; Ga 5,24.

Wśród różnych etapów życia jednym z najważniejszych jest zawarcie małżeństwa. Oczywiście nie wszyscy wstępują w związek małżeński, ale tym, którzy podejmują tę decyzję, małżeństwo niesie szczególne wyzwania i szczególne błogosławieństwa. Jednym z tych błogosławieństw jest wspaniały dar seksualności. Dar ten jest mocnym wyrazem miłości, jeśli jest przyjmowany we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Wbrew popularnym poglądom Biblia nie wypowiada się przeciwko seksualności. Zdecydowanie sprzeciwia się jednak niewłaściwemu wykorzystywaniu tego wspaniałego daru, który ludzkość otrzymała od Stwórcy. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 6 [11.05]

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 5 [4.05]

MĄDRE SŁOWA DLA RODZIN

„Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Prz 3,5-6).

Przeczytaj: Koh 4,9-12; Flp 4,11-13; 1 Kor 7,25-34; Mt 19,8; Rdz 37,34; Iz 54,5.

Na jakimkolwiek etapie życia jesteś obecnie, twoje istnienie, jak każdego z nas, zaczęło się od matki i ojca, bez względu na to, jaka więź łączyła ich z tobą po twoich narodzinach i czy w ogóle ją mieli. Z drugiej strony niektórzy ludzie poza rodzeństwem i dalszymi krewnymi nigdy nie mieli własnej rodziny poza tą, w której się wychowali. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Czas na rodzinę – odc. 5 [4.05]