Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

WPŁYW MATERIALIZMU

Rozpoczynamy nowy kwartał pt. „Szafarstwo”. Zachęcam do zaglądania w to miejsce w każdy poniedziałek, aby zapoznać się z nowym odcinkiem.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2).

Przeczytaj:
1 Jana 2,16-17; Łk 14,26-33; 12,15-21; Pwt 8,10-14; 1 Tm 6,10; J 15,5; Ga 2,20.

Pismo Święte mówi ludowi Bożemu, by nie upodabniał się „do tego świata” (Rz 12,2), ale powaby materializmu, pragnienie bogacenia się i posiadania tego, co bogactwo może zapewnić, są bardzo silne. Bardzo niewielu ludzi — tak bogatych, jak i biednych — jest wolnych od wpływu materializmu. Dotyczy to także chrześcijan.

Nie ma nic złego w byciu bogatym czy nawet w ciężkiej pracy, by się dorobić i zapewnić sobie i swoim bliskim wygodne życie. Ale gdy pieniądze i dążenie do ich posiadania stają się namiętnością, to wpadamy w sidła diabelskie i — niestety — upodabniamy się do tego świata. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

Pastor Jacek Matter przechodzi na emeryturę

Pastor Jacek Matter pełnił funkcję seniora okręgu bielsko-cieszyńskiego oraz przez około 3 lata sprawował opiekę duchową nad zborami w tym okręgu, w tym nad zborem w Skoczowie. W związku z przejściem na emeryturę Pastor Jacek zakończył swoją służbę w tym okręgu. W dniu dzisiejszym (30.12.2017) podziękowaliśmy pastorowi Jackowi i jego żonie Annie za  ich wkład w nasz zbór, zaangażowanie i troskę jaką nam okazali. Od grudnia 2017 roku opiekę nad naszym zborem sprawuje pastor Adam Ples.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.13

CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE

„Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu
pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym”
(Rz 14,10)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 14,1-16,27.

Przystępujemy do studium ostatniej części Listu do Rzymian, księgi, która
zapoczątkowała reformację protestancką.  „Co mam czynić, abym był zbawiony?” (Dz 16,30). W Liście do Rzymian znajdujemy odpowiedź na to pytanie, jakiej nie uczył Kościół w czasach Marcina Lutra. Dlatego rozpoczęła się reformacja. W ostatniej części listu Paweł porusza także inne tematy, być może niezwiązane ściśle z głównym tematem, ale dostatecznie ważne, by uwzględnić je w liście. Tak więc i dla nas są one częścią Pisma Świętego. Jak Paweł zakończył ten list, co tam napisał i jakie prawdy są tam zawarte dla nas, dziedziców nie tylko Pawła, ale także naszych protestanckich poprzedników?

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:


Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 04/2017
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić,
co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 12,1-13,14.

Chociaż Paweł usilnie starał się uwolnić swoich adresatów od błędnego pojmowania prawa, to jednak zawsze i wszędzie wzywał wszystkich chrześcijan do przestrzegania wysokiego standardu posłuszeństwa. To posłuszeństwo jest efektem wewnętrznej przemiany serca i umysłu — przemiany następującej wyłącznie dzięki mocy Bożej działającej w człowieku, który poddaje się Bogu.
List do Rzymian nie zawiera żadnej sugestii, by to posłuszeństwo było czymś automatycznym. Chrześcijanin musi zostać uświadomiony co do Bożych wymagań, musi pragnąć być im posłuszny oraz powinien przyjmować moc, bez której to posłuszeństwo nie jest możliwe.
Oznacza to, że uczynki są częścią chrześcijańskiej wiary. Paweł nigdy nie zamierzał pomniejszać wartości uczynków. W 13., 14. i 15. rozdziale Listu do Rzymian podkreśla zdecydowanie ich znaczenie. Nie przeczy w ten sposób temu, co napisał wcześniej o sprawiedliwości przez wiarę. Przeciwnie, uczynki są prawdziwym wyrazem, co znaczy żyć przez wiarę. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.12