Projekty misyjne II kwartał 2018 – cz.3 – Siatkówka i ewangelia [21.04]

W wiejskich obszarach Indii siatkówka i inne sporty odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu ludziom przesłania ewangelii. Odwiedźmy pioniera Misji Globalnej, aby zobaczyć, jak zakłada kościół!

(Jeśli nie znasz języka angielskiego, włącz napisy i użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 3 [21.04]

JEZUS I APOKALIPSA JANA

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (Ap 3,21).

Przeczytaj: 1 Kor 10,1-11; Ap 12,1-17; 19,11-15;Ef 1,20; Ap 11,19; 1,10-18

Nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu pozwala dostrzec tę ważną prawdę, iż Nowy Testament bezpośrednio łączy się ze Starym Testamentem. Raz po raz ewangelie i listy apostolskie odwołują się do wydarzeń starotestamentowych lub bezpośrednio i pośrednio cytują Stary Testament. Zwracając uwagę na siebie i swoją misję, jakże często Jezus mówił, że Pismo Święte musi się wypełnić (zob. Mt 26,54.56; Mk 14,49; J 13,18; 17,12).

To samo można powiedzieć o Apokalipsie Jana. Nie sposób zrozumieć Apokalipsy Jana w oderwaniu od Starego Testamentu, a zwłaszcza Księgi Daniela. Dlatego też  często studiujemy obie te księgi jednocześnie.

Niezwykle istotnym aspektem  starotestamentowych wzmianek występujących w Apokalipsie Jana jest to, że wraz z pozostałą treścią tej nowotestamentowej księgi wydają one świadectwo o Jezusie. Apokalipsa Jana to objawienie Jezusa — objawienie tego, kim On jest, co uczynił dla swego ludu i co uczyni dla nas w czasie końca.  Z tego powodu wszelkie wnikliwe spojrzenia na wydarzenia czasów końca muszą być kierowane wprost na Jezusa, dokładnie tak jak czyni to Apokalipsa  Jana. Przyjrzyjmy się więc Jezusowi w Apokalipsie Jana.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej

Projekty misyjne II kwartał 2018 – cz.2 – Motyl, który znalazł Jezusa [14.04]

Shaneek znalazł Jezusa gdy naprawdę Go potrzebowała, dzięki nauczycielom w swojej rodzimej szkole adwentystycznej w Kanadzie. Teraz każdego dnia spędza z Jego Słowem.

(Jeśli nie znasz języka angielskiego, włącz napisy i użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 2 [14.04]]

KSIĘGA DANIELA I CZAS KOŃCA

„Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę ” (Dn 2,47).

Przeczytaj: Łk 16,10; Dn 1,1-3,6; Ap 13,11-15; Dn 3,13-18; J 3,7; Dn 4,1-34; 6,1-29.

Pan miał wielkie plany dla starożytnego Izraela: — „A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym” (Wj 19,6). Ten święty naród (królewskie kapłaństwo) miał świadczyć w świecie o Panu, głosząc, że Jahwe jest jedynym Bogiem (zob. Iz 43,10.12). Niestety, naród izraelski nie dorósł do świętego powołania, jakie otrzymał od Boga. W końcu resztka Izraelitów została uprowadzona do niewoli babilońskiej.

Ciekawe jest to, że Bóg nadal posługiwał się pojedynczymi Judejczykami jako swoimi świadkami, choć doświadczyli oni tragedii i znaleźli się w niewoli. Mówiąc innymi słowy, w pewnym stopniu Bóg dokonał przez Daniela i jego trzech towarzyszy tego, czego nie mógł dokonać przez cały lud Izraela i Judy. W tym sensie ci poszczególni ludzie byli przykładem tego, czym mógłby i powinien się stać cały naród izraelski. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 2 [14.04]]