Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.2 – Miej wielkie marzenia

Od ponad 50 lat rodzina adwentystycznego uniwersytetu w Antilles marzy o budowie kościoła jako miejsca kultu i ośrodka szkoleniowego dla misjonarzy.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

WIDZĘ, CHCĘ, BIORĘ

„A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22).

Przeczytaj: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11;
Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9

Umiłowanie pieniędzy i materialnych dóbr może nas dopaść z wielu różnych stron. Zdarza się, że słyszymy: Podążaj za Bogiem, a On uczyni cię bogatym w doczesne dobra. To głoszenie ewangelii dobrobytu nie ewangelii Bożej.

Biedni martwią się, że mają za mało, a bogaci martwią się, że nie mają jeszcze więcej. Powinniśmy się upewnić, że tego rodzaju troski nie zagłuszają słowa (zob. Mt 13,22 BT) w naszym umyśle.

Pożądliwość, jak każdy grzech, pojawia się w sercu. Zaczyna się wewnątrz nas i działa na zewnątrz. Tak było z Ewą w Edenie. (Przeczytaj Rdz 3,1-6) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 2

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.1 – Dom Boży

Dwa uniwersytety w regionie Inter międzyamerykańskim potrzebują kościoła, który będzie służyć uczniom, wykładowcom i społeczności wokół nich.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1

WPŁYW MATERIALIZMU

Rozpoczynamy nowy kwartał pt. „Szafarstwo”. Zachęcam do zaglądania w to miejsce w każdy poniedziałek, aby zapoznać się z nowym odcinkiem.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2).

Przeczytaj:
1 Jana 2,16-17; Łk 14,26-33; 12,15-21; Pwt 8,10-14; 1 Tm 6,10; J 15,5; Ga 2,20.

Pismo Święte mówi ludowi Bożemu, by nie upodabniał się „do tego świata” (Rz 12,2), ale powaby materializmu, pragnienie bogacenia się i posiadania tego, co bogactwo może zapewnić, są bardzo silne. Bardzo niewielu ludzi — tak bogatych, jak i biednych — jest wolnych od wpływu materializmu. Dotyczy to także chrześcijan.

Nie ma nic złego w byciu bogatym czy nawet w ciężkiej pracy, by się dorobić i zapewnić sobie i swoim bliskim wygodne życie. Ale gdy pieniądze i dążenie do ich posiadania stają się namiętnością, to wpadamy w sidła diabelskie i — niestety — upodabniamy się do tego świata. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc.1