Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

WYBRANI – 10 i 11 rozdział Listu do Rzymian

„Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej.
Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina”
(Rz 11,1)

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 10,1 – 11,36.

Te 2 rozdziały Listu do Rzymian były i są nadal przedmiotem wielu dyskusji. Jedno jest w nich jasne, a mianowicie miłość Boga do ludzkości i Jego wielkie pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie istnieje coś takiego jak zbiorowe odrzucenie kogokolwiek w kwestii zbawienia. W 10. rozdziale Listu do Rzymian czytamy wyraźnie: „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem” (Rz 10,12). Wszyscy są grzesznikami i potrzebują łaski Bożej danej światu przez Jezusa Chrystusa. Ta łaska jest dana wszystkim, nie na podstawie narodowości, pochodzenia czy uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa, który umarł jako Zastępca za wszystkich grzeszników. Role mogą się zmieniać, ale plan zbawienia pozostaje ten sam. Paweł kontynuuje ten temat w 11. rozdziale Listu do Rzymian. Jak stwierdziliśmy wcześniej, ważne jest, byśmy rozumieli, że gdy Paweł mówi o wybraniu i powołaniu, nie chodzi o zbawienie, ale o rolę w Bożym planie ewangelizacji świata. Żadna grupa ludzi nie została odepchnięta od zbawienia.

Wielu Izraelitów usiłowało ustanowić własne usprawiedliwienie (zob. Rz 10,3), poszukując sprawiedliwości w wyniku przestrzegania prawa (zob. Rz 10,5). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.11

Ślub Moniki i Mateusza

3 grudnia związek małżeński zawarli Monika i Mateusz. Uroczystość zaślubin prowadził pastor Jacek Matter. To szczególne nabożeństwo uświetniły występy: Oliwii i Malwiny Smyk, Zespołu „Sela” ze Skoczowa, Mario Jarib Diaz Ochoa oraz Marcina Krasia. Młodej parze życzymy aby każdy dzień wspólnego życia przybliżał ich do Boga i do siebie.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10

DZIECI OBIETNICY – Czy Bóg steruje nami jak marionetkami?

„Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości” (Rz 9,18).

Przeczytaj:
List do Rzymian Rz 9,1-33.

„Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. (…). Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję” (Rz 9,13.15).  O czym Paweł mówi w powyższych wersetach? Co z ludzką wolą i wolnością wyboru, bez których to, w co wierzymy, nie ma zbyt wiele sensu? Czy nie jesteśmy wolni, by wybrać albo odrzucić Boga? Czyżby te wersety uczyły, że pewni ludzie są wybrani do zbawienia, a inni są wybrani na zatracenie, bez względu na ich osobiste wybory?

Odpowiedź, jak zwykle, znajdujemy, spoglądając na szerszy obraz tego, o czym mówi Paweł. Apostoł podąża tu za argumentacją mającą na celu wykazanie, iż Bóg ma prawo wybrać tych, którymi posługuje się jako swoimi wybranymi.

„A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,6).

Celem Boga było to, by przez objawienie Jego charakteru cały świat został pociągnięty do Niego za pośrednictwem Izraela. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – List do Rzymian odc.10