Projekty misyjne II kwartał 2018 – cz.4 – Kościół bez ludzi – część 1 [28.04]

Tony i Irene w pełni przyjęli Boże wezwanie. Dzielą się radościami i wyzwaniami związanymi z pracą misyjną na Alasce.

(Jeśli nie znasz języka angielskiego, włącz napisy i użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 4 [28.04]

ZBAWIENIE I CZAS KOŃCA

„Na tym polega miłość , że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze” (1 J 4,10).

Przeczytaj: 14,9; So 3,17; J 1,1-3; Rz 8,38-39; Ps 91,15-16; Ap 14,6-7; Ef 1,4-5

Jedna z najbardziej fascynujących i najważniejszych różnic między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi polega na tym, że gdy religie te podkreślają to, czego nauczali ich założyciele, to jednocześnie nie mają one dużo do powiedzenia w kwestii tego, co owi założyciele zrobili dla ludzi. Jest tak dlatego, że nic z tego, co założyciele tych religii mogli zrobić dla swoich zwolenników, nie mogło ich zbawić. Jedyne, co mogli zrobić, to uczyć ludzi, jak mają zbawić się sami.

W przeciwieństwie do tego chrześcijanie nie tylko głoszą to, czego Jezus nauczał, ale także opowiadają o tym, co On uczynił, bo to, co On uczynił, jest dla nas jedynym środkiem, dzięki któremu możemy być zbawieni. Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 4 [28.04]

Projekty misyjne II kwartał 2018 – cz.3 – Siatkówka i ewangelia [21.04]

W wiejskich obszarach Indii siatkówka i inne sporty odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu ludziom przesłania ewangelii. Odwiedźmy pioniera Misji Globalnej, aby zobaczyć, jak zakłada kościół!

(Jeśli nie znasz języka angielskiego, włącz napisy i użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Przygotowanie na czas końca odc. 3 [21.04]

JEZUS I APOKALIPSA JANA

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (Ap 3,21).

Przeczytaj: 1 Kor 10,1-11; Ap 12,1-17; 19,11-15;Ef 1,20; Ap 11,19; 1,10-18

Nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu pozwala dostrzec tę ważną prawdę, iż Nowy Testament bezpośrednio łączy się ze Starym Testamentem. Raz po raz ewangelie i listy apostolskie odwołują się do wydarzeń starotestamentowych lub bezpośrednio i pośrednio cytują Stary Testament. Zwracając uwagę na siebie i swoją misję, jakże często Jezus mówił, że Pismo Święte musi się wypełnić (zob. Mt 26,54.56; Mk 14,49; J 13,18; 17,12).

To samo można powiedzieć o Apokalipsie Jana. Nie sposób zrozumieć Apokalipsy Jana w oderwaniu od Starego Testamentu, a zwłaszcza Księgi Daniela. Dlatego też  często studiujemy obie te księgi jednocześnie.

Niezwykle istotnym aspektem  starotestamentowych wzmianek występujących w Apokalipsie Jana jest to, że wraz z pozostałą treścią tej nowotestamentowej księgi wydają one świadectwo o Jezusie. Apokalipsa Jana to objawienie Jezusa — objawienie tego, kim On jest, co uczynił dla swego ludu i co uczyni dla nas w czasie końca.  Z tego powodu wszelkie wnikliwe spojrzenia na wydarzenia czasów końca muszą być kierowane wprost na Jezusa, dokładnie tak jak czyni to Apokalipsa  Jana. Przyjrzyjmy się więc Jezusowi w Apokalipsie Jana.

Zapoznaj się z materiałem wideo do tego tematu:

Materiał został opracowany na podstawi kwartalnika Lekcje biblijne 02/2018
Teksty (o ile nie zaznaczono) zostały zaczerpnięte z przekładu Biblii Warszawskiej