Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

NAWYKI SZAFARZA

 „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,9-11)

Przeczytaj: Ef 5,15-17; Kol 3,23; Łk 12,35-48; Jk 4,14; Dz 3,21; 1 Kor 9,24-27

Nasze nawyki świadczą o celu i kierunku naszego życia. Ci, którzy rozwijają dobre przyzwyczajenia, są najwierniejszymi szafarzami. Daniel miał nawyk codziennej modlitwy (zob. Dn 6,11). Paweł miał zwyczaj uczęszczania do synagogi (zob. Dz 17,1-2). Napisał też: „Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje” (1 Kor 15,33). Mamy rozwijać dobre nawyki, a odrzucać te niewłaściwe.

„W życiu doczesnym i wiecznym będziemy takimi, jakimi czynią nas nasze nawyki. Życie tych, którzy rozwijają dobre nawyki i są wierni we wszystkich obowiązkach, będzie jak światło rzucające jasne promienie na drogę innych”(Ellen G. White, Testimonies for the Church, Omaha 1948, t. IV, s. 452.). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 13

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.11 – Kościół w centrum handlowym

Ludzie w mieście Manaus w Brazylii nie chodzą do teatru (auli) w centrum handlowym Manauara, aby oglądać filmy (spektakle). Chodźmy do centrum handlowego, aby zobaczyć, jak adwentyści w tym mieście prowadzą kościół!


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 11

DŁUGI I CODZIENNE PODEJMOWANIE DECYZJI

„Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rz 13,7-8).

Przeczytaj:  Ps 37,21; Mt 4,3-10; 6,33; Pwt 28,12; Prz 13,11; 21,5; 2 Kor 4,18

Czasami możesz mieć szczęście i znaleźć kogoś, kto pożyczy ci trochę pieniędzy. Być może ta osoba uczyni to z czystych pobudek serca, bo chce ci pomóc wyjść z finansowych kłopotów. Ale w większości ludzie nie pożyczają pieniędzy z dobroci serca. Pożyczają pieniądze dla zysku, aby odebrać je z odsetkami.

Powinniśmy czynić wszystko, co możemy, by uniknąć zaciągania długów. Oczywiście w pewnych okolicznościach, takich jak zakup domu czy samochodu, budowa kościoła czy zdobycie wykształcenia, musimy zaciągnąć kredyt. Ale należy to czynić mądrze i spłacić dług najszybciej jak to możliwe.
Ale musimy być ostrożni. Wydawanie pieniędzy, których nie mamy, prowadzi chrześcijan do „uczynienia chciwości i umiłowania ziemskich dóbr nadrzędną cechą ich charakteru. Póki te cechy panują, zbawienie i łaska są odsuwane na dalszy plan”(Ellen G. White, Early Writings, Waszyngton 1945, s. 267.) Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 11

Projekty misyjne I kwartał 2018 – cz.10 – „Por Inteiro” Eliel Oliveira

„Por Inteiro” Eliel Oliveira – piękna piosenka w języku portugalskim opowiadająca o tym czym jest życie dla Chrystusa. Krótki film przypomina, że żyjemy na świecie pełnym ludzi różnych kultur, narodowości i języka. Pan Jezus pragnie abyśmy do każdego dotarli z wieczną ewangelią, aby każdy osobiście miał możliwość wyboru drogi do pięknej przyszłości jaką nam przygotował nasz Zbawiciel.


(Jeśli nie znasz języka angielskiego, użyj możliwości automatycznego tłumaczenia napisów wybierając: [znaczek trybka]/Napisy/Automatycznie/Polski)

Na koniec każdego kwartału zbierane są dary, które wspierają projekty misyjne w różnych krajach świata. Projekty te służą społeczeństwu w edukacji i wsparciu materialnym potrzebującym. Krótkie filmy przedstawiają poszczególne projekty.

Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 10

ROLA SZAFARSTWA

„Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia” (1 Tes 4,7)

Przeczytaj: Kol 1,16-18; Hbr 4,14-16; 3 J 1,3; Rdz 6,13-18; Ap 14,6-12; 1 P 1,15-16

Ponieważ szafarstwo jest wielowymiarowym zagadnieniem, łatwo jest stracić z oczu szerszy obraz, gdy skupimy się w obliczu trudności z ogarnięciem całości na szczegółach. Szafarstwo jest proste, a jednocześnie złożone, a więc może być łatwo błędnie zrozumiane. Jednak ani chrześcijanin, ani Kościół nie mogą istnieć bez szafarstwa. Być chrześcijaninem, znaczy być dobrym szafarzem.

„Szafarstwo to nie teoria ani filozofia, a program działania. Jest to prawdziwie chrześcijańska zasada życia. (…). Szafarstwo jest niezbędne dla właściwego zrozumienia życia oraz prawdziwego i żywego doświadczenia religijnego. Jest nie tylko sprawą właściwego zrozumienia, ale także postępowania, które w zdecydowany sposób wpływa na wszystkie dziedziny życia”(LeRoy E. Froom,  Stewardship in Its Larger Aspects, Mountain View 1929, s. 5.). Czytaj dalej Z DOBRYM SŁOWEM W NOWY TYDZIEŃ – Szafarstwo odc. 10