Nabożeństwo żniwnodziękczynne

Czy mam za co dziękować Bogu ? Oczywiście, że tak ! Za każdy oddech, za dach nad głową, za każdy posiłek, za każdy plon ziemi, które jako składniki tworzą mój posiłek, i można by za radą Pawła wykrzyknąć: Dziękuję Ci Boże za wszystko ! (Efez. 5,20) Jednym z wyrazów takiej wdzięczności było nabożeństwo żniwnodziękczynne jakie miało miejsce w sobotę 15 października. Raz w roku przynosimy plony ziemi do naszego kościoła, aby przypominały nam jak pięknymi i różnorodnymi je Pan Bóg stworzył i jak wielkim darem są dla nas.

Czytaj dalej Nabożeństwo żniwnodziękczynne

“Znać Boga” – 3 spotkania z Samuelem Bragą

Jaki masz obraz Boga? Czy ten obraz pomaga ci kochać Go i ufać Mu bezgranicznie? A może ten obraz jest mocno zniekształcony ? Podczas trzech spotkań, jakie miały miejsce 25,26 i 27 września, Samuel Braga wraz z tłumaczem Zygmuntem Ostrowskim przypominali nam jaki naprawdę jest obraz Boga, Boga Starego i Nowego Testamentu. Przed każdym spotkaniem wystąpił Mario Jarib Diaz Ochoa, wielbiąc Boga swym niezwykłym głosem. Mimo, że były to tylko trzy spotkania, wystarczyły aby na nowo zachęcić nas do studiowania Słowa Bożego i odnajdywania w nim właściwego obrazu naszego Stwórcy.

Nagrania audio:
sound  Spotkanie 1 [MP3, pobierz]
sound
  Spotkanie 2 [MP3, pobierz]
sound  Spotkanie 3 [MP3, pobierz]

Nagrania wideo:
video   “Znać Boga” – spotkanie 1 [YouTube]
video   “Znać Boga” – spotkanie 2 [YouTube]
video   “Znać Boga” – spotkanie 3 [YouTube]

photo   fotoreportaż

Chrzest Angeliki, Tomka, Marioli i Janka w Jaworzu

W niedzielę, 25 września sala Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu wypełniona była po brzegi, a to za sprawą szczególnej uroczystości jak miała tam miejsce. Cztery osoby zdecydowały się na zawarcie przymierza z Panem Jezusem przyjmując chrzest przez zanurzenie. Uroczystość poprowadził pastor Jacek Matter, kazanie wygłosił pastor Marian Wójcik, a uświetniły ją występy: chóru z Wisły, zespołu ze Skoczowa i grupy ze Skoczowa.

Angelice, Tomkowi, Marioli i Jankowi życzy wytrwania w chodzeniu przez życie  z Panem Jezusem.

photo    fotoreportaż

Jesteśmy dla Was…